top of page
Search
  • Writer's picturePeter Munne

Visual design How to hack CMD Hogeschool Rotterdam


Hogeschool Rotterdam heeft mij gevraagd een huisstijl/pakket te ontwikkelen als alternatief op de introductieweken voor de eerste jaars van de opleiding Communication multimedia design. Normaal gesproken gaan studenten voor drie dagen met elkaar op introductiekamp om kennis te maken met medestudenten en docenten. Helaas door coronamaatregelen kon dit niet doorgaan en kreeg ik de taak om een pakket te ontwikkelen om naar studenten te sturen voor hun eerste week online les.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page