top of page
Search
  • Writer's picturePeter Munne

Visual design en videografie Sin7sinsIn Mei 2019 heeft de metal band Sin7Sins hun Comeback aangekondigd. Ik heb de opdracht gekregen om een nieuw logo, album cover en videoclip te ontwerpen voor deze band. Een van de grotere producties was een clip produceren die op een ludieke manier aankondigt dat de band zal terugkeren.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page