top of page
Search
  • Writer's picturePeter Munne

Video producties Theater Rotterdam


in 2019 heb ik voor Theater Rotterdam videoproducties uitgevoerd om verschillende voorstellingen te promoten. Een van de videoseries die ik heb gemaakt is TR straatvraag. In deze serie werden bij verschillende Rotterdammers op straat een vraag gesteld die te maken had met het onderwerp van de voorstelling. Deze video's werden uiteindelijk verspreid via Instagram en Youtube.

Naast deze serie heb ik ook andere producties uitgevoerd voor theater Rotterdam.

Een paar voorbeelden hiervan zijn: Making of repelsteeltje en TR op visite.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page