top of page
Search
  • Writer's picturePeter Munne

Illustraties Munne Visuals


In Oktober 2019 heb ik als hobby project een blauwdruk poster getekend van verschillende voertuigen die te vinden zijn in de Efteling. Al snel werd dit opgepakt door de pretpark community en velen fans wilde uiteindelijk een kopie hebben van deze poster. Na het succes van de blauwdruk poster ben ik nog andere illustraties gaan maken van verschillende pretparken in de wereld. Dit is een project dat soms ge-update zal worden met nieuw werk.
0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page