top of page

Escape game
Kies kliniek

Gloeidraad heeft mij gevraagd om een nieuwe online escape game te bedenken die gebruik maakt van interactieve video-elementen. Uiteindelijk is deze vraag vertaald naar de ontwerp-vraag: Hoe kan je de experience van een real life escape room vertalen naar een online game?


Om deze vraag te kunnen beantwoorden ben ik een onderzoek gestart naar de verschillende eigenschappen en segmenten van de doelgroep. Hierbij is onderzocht wat de beweegredenen zijn van spelers en de contextuele factoren waarin ze deze games spelen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de escape room markt en wat er vanuit de game industrie toegepast kan worden in online escape games.

Met deze inzichten zijn uiteindelijk ontwerp-criteria opgesteld die ervoor zorgen dat spelers een volwaardige escape room/game ervaring kunnen beleven. Aansluitend hierop is een concept ontwikkeld dat vernieuwend is en de focus legt op het voorkomen van passieve spelers en het geven van keuzevrijheid tijdens het spelen van een online escape game.

Buitenkant praktijk tandarts.jpg
Project Kies kliniek: About
Project Kies kliniek: Pro Gallery
DEF01.png

Een volwaardige beleving.

Dit concept is in verschillende iteraties verder uitgewerkt tot een klikbaar prototype dat getest is bij het segment escape room vriendengroepen. Aan de hand van verschillende play testen en aanvullingen vanuit de spelers zelf is een online escape game ontwikkeld die een volwaardige real life escape room beleving kan geven.

Project Kies kliniek: About
Project Kies kliniek: Video
bottom of page